"Tecrübeye değer vermeyenler, tecrübesizliğe yüksek bedel öderler."
EN TR
EN TR

Yatırım Öncesi

Yatırım Sonrası

Yatırım Öncesi

Ön protokol/Mutabakat Anlaşması (MOU)/Niyet Mektubu (LOI) Taslak Hazırlama ve Müzakere

Durum Tespiti (due diligence) Koordinasyonu

Hissedar ve Yönetim Değerlendirilmesi

Süreç Boyunca İç İletişim Desteği

Geçmiş Finansalların Değerlendirilmesi

İş Planı ve Değerleme Değerlendirilmesi

Çıkış Seçeneklerinin Değerlendirilmesi

Ortaklığın Yapılandırılma Danışmanlığı

Müzakere Desteği

Ortaklık Anlaşmaları Taslak Hazırlama Desteği

Kapanış Desteği

Yatırım Sonrası

Kapanış Sonrası Ön Koşulların ve Banka İşlemlerinin İzlenmesi

Yönetim Kurulu Yapısının Kurulması

Şirketin Geçici Yönetiminin Üstlenilmesi

Yeni Yönetimi ve Kilit Personel Atamalarının Sonuçlandırılması

Görev, Sorumluluk ve Hesap Verilebilirliklerinin Netleştirilmesi

Stratejilerin, Faaliyet Planının ve 5 yıllık İş Planının Sonuçlandırılması

Kilit Bütçe Sorumluları için Hedef Tanımlama ve Görevlendirme Desteği

Performans Değerlendirme Sistemi Oluşturma Desteği

Finansal Raporlama ve İzleme Sistemlerinin Oluşturulması Desteği

Operasyon Performans ve Verimliliğini Geliştirme Desteği

Stratejik ve Uluslararası İş Geliştirme

Bankalardan Borçlanma veya sermaye artışı yoluyla (mevcut veya yeni ortak) finansman Yaratılması

Çıkış Hazırlıkları

Çıkış Sürecinin Yönetimi

Kurumsal İletişim Desteği
Geri