"Tecrübeye değer vermeyenler, tecrübesizliğe yüksek bedel öderler."
EN TR
EN TR

Neden Bu Hizmetler


Globalturk Capital yurtdışından Türkiye'ye gelen ve Türkiye’den yurtdışına giden doğrudan sermaye yatırımlarına destek olan ve bu yatırım süreçlerini yöneten bir Yatırım/Ortaklık Öncesi ve Sonrası Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri şirketidir.
Sermayenin hızla küreselleştiği günümüz dünyasında Türkiye, dünyanın en büyük 16. ekonomisi olarak yerini almış ve hızla büyüyen bir yatırım adresi olarak öne çıkmıştır. Bu durum, ABD dahil birçok devletin, Türkiye'yi öncelikli ticaret ve yatırım ortağı olarak öne çıkarmasına neden olmuştur. Birçok bağımsız araştırmacı ve yatırım analistine göre, Türkiye'nin “T”si BRIC'in 5. harfi haline gelmiş ve “T-BRIC” olarak anılmaya başlamıştır. Böylece siyasi ve makro sorunlara rağmen gelişmekte olan en büyük pazar ülkelerinin bir parçası olmaktan da öteye gitmiştir.

Ülkemize son yıllarda hızla girmekte olan oldukça yüksek miktarlı Yabancı Doğrudan Yatırıma (YDY) ve ülkemizden yurtdışına giden doğrudan yatırımlara tanık olmaktayız. Bu durumun hızlanarak devam edeceğini de tahmin ediyoruz. Bu giriş ve çıkışların neredeyse tamamı farklı iş yapma kültürlerine sahip olan Türk ve yabancı yatırımcılar arasında işbirliktelikleri veya ortaklıklarla sonuçlanmaktadır.

Çoğu durumda Türk ve yabancı yatırımcılar ve bu işlerde görev alan danışmanlar, sanki dünya tek ve basit bir pazarmış ve tüm ortaklıklar standart yöntem ve anlaşmalarla sonuçlandırılabilir gibi davranabilmekte, pratik olmak adına çoğu zaman sabırsız davranma eğilimine girebilmekte ve dolayısıyla sözkonusu ortaklıklar öncesi işlemlerde ya da sonrası dönemlerde birçok önemli ayrıntıyı gözden kaçırabilmektedirler.

Globalturk Capital olarak biz, bu tür yerli-yabancı ortaklık işlemleri öncesinde ne tür konuların ve detayların önemli olduğunu, nerede pratik davranılabileceğini ama nerede mutlaka üzerinde vakit harcanması gerektiğini ve esas önemlisi, bunların ortaklık gerçekleşmesi sonrası dönemde ne gibi sonuçlar doğurabileceğini çok iyi biliyor ve anlıyoruz.

Türk ve yabancı şirketlerin ortaklıklarının gerçekleşmesi sonrası dönemlerinde, yanınızda yer alan deneyimli ve etkin bir iş ortağı olarak yönetim kurullarında aktif rol alıp, yönetim kurulunun bu tür ortaklıklarda bizzat yapması gereken işlere, ortakların iş yapış anlayışları arasındaki farklılıklara, ilişki ve beklenti yönetimine odaklanmak suretiyle; ve aslında bizce yatırım öncesi dönemde yabancı ortak bulma, sermaye artırma ya da şirketi satma gibi karar süreçleriyle başlayan dönemden itibaren uzun vadeli iş ortağı olarak yanınızda yer alıp fark yaratıyoruz.

Geri