"Tecrübeye değer vermeyenler, tecrübesizliğe yüksek bedel öderler."
EN TR
EN TR

Ortaklık / Halka Arz Öncesi

Ortaklık Sonrası

Ortaklık / Halka Arz Öncesi

Mevcut Durumun Değerlendirmesi

Hissedar İsteklerinin Netleştirilmesi

Vizyon, Strateji, Hedefler ve İş Planının Netleştirilmesi

İş ve Şirket Yapılandırma Danışmanlığı

Geçici Profesyonel Yönetim

Finansal Geçmişin UFRS Sunumu, Denetim Hazırlıkları

İş Planı Hazırlama Desteği

Fon Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Fon Seçeneklerinin ve Zamanlamalarının Değerlendirilmesi

Değerleme ve Ortaklık Yapı Değerlendirmesi

Finansman/ Sermaye Artırımı, Halka Arz ve/veya Birleşme / Evlilik ve Satın Alma Süreci Koordinasyonu vb. Kurumsal Finansman Hizmetleri

Kurumsal İletişim Desteği

Ortaklık Sonrası

Kapanış Sonrası İşlemlerin İzlenmesi

Yönetim Kurulu Yapısının Kurulması

Geçici Operasyon Yönetimi

Yatırımcı / Hissedar İlişkileri

Yeni Yönetimi ve Kilit Personel Atamalarının Sonuçlandırılması

Görev, Sorumluluk ve Hesap Verilebilirliklerinin Netleştirilmesi

Stratejiler, Yıllık Faaliyet Planı ve İş Planının Sonuçlandırılması

Kilit Bütçe Sorumluları için Hedef Tanımlama ve Görevlendirme Desteği

Performans Değerlendirme Sistemi Oluşturma Desteği

Finansal Raporlama ve İzleme Sistemlerinin Oluşturulması Desteği

İş Süreçleri, Operasyon Performans ve Verimliliğini Geliştirme Desteği

Stratejik ve Uluslararası İş Geliştirme

Borç veya Sermaye artırım Yoluyla Finansman Yaratılması

Kurumsal İletişim Desteği
Geri