"Tecrübeye değer vermeyenler, tecrübesizliğe yüksek bedel öderler."
EN TR
EN TR

STRATEJİK YATIRIMCILAR

 • Yatırım Öncesi
 • Şirket Birleşme, Şirket Evliliği ve/veya Şirket Satın Alma için Hedef Şirket Belirleme
 • Ön protokol/Mutabakat Anlaşması (MOU)/Niyet Mektubu (LOI) Taslak Hazırlama ve Müzakere
 • Durum Tespiti (due diligence) Koordinasyonu
 • Hissedar ve Yönetim Değerlendirilmesi
 • Süreç Boyunca İç İletişim Desteği
 • Geçmiş Finansalların Değerlendirilmesi
 • İş Planı ve Değerleme Değerlendirilmesi
 • Çıkış Seçeneklerinin Değerlendirilmesi
 • Ortaklığın Yapılandırılma Danışmanlığı
 • Müzakere Desteği
 • Ortaklık Anlaşmaları Taslak Hazırlama Desteği
 • Kapanış Desteği
 • Yatırım Sonrası
 • Kapanış Sonrası Ön Koşulların ve Banka İşlemlerinin İzlenmesi
 • Yönetim Kurulu Yapısının Kurulması
 • Şirketin Geçici Yönetiminin Üstlenilmesi
 • Yeni Yönetimi ve Kilit Personel Atamalarının Sonuçlandırılması
 • Görev, Sorumluluk ve Hesap Verilebilirliklerinin Netleştirilmesi
 • Stratejilerin, Faaliyet Planının ve 5 yıllık İş Planının Sonuçlandırılması
 • Kilit Bütçe Sorumluları için Hedef Tanımlama ve Görevlendirme Desteği
 • Performans Değerlendirme Sistemi Oluşturma Desteği
 • Finansal Raporlama ve İzleme Sistemlerinin Oluşturulması Desteği
 • Operasyon Performans ve Verimliliğini Geliştirme Desteği
 • Stratejik ve Uluslararası İş Geliştirme
 • Bankalardan Borçlanma veya sermaye artışı yoluyla (mevcut veya yeni ortak) finansman Yaratılması
 • Çıkış Hazırlıkları
 • Çıkış Sürecinin Yönetimi
 • Kurumsal İletişim Desteği

ŞİRKET SAHİPLERİ

 • Ortaklık / Halka Arz Öncesi
 • Mevcut Durumun Değerlendirmesi
 • Hissedar İsteklerinin Netleştirilmesi
 • Vizyon, Strateji, Hedefler ve İş Planının Netleştirilmesi
 • İş ve Şirket Yapılandırma Danışmanlığı
 • Geçici Profesyonel Yönetim
 • Finansal Geçmişin UFRS Sunumu, Denetim Hazırlıkları
 • İş Planı Hazırlama Desteği
 • Fon Gereksinimlerinin Belirlenmesi
 • Fon Seçeneklerinin ve Zamanlamalarının Değerlendirilmesi
 • Değerleme ve Ortaklık Yapı Değerlendirmesi
 • Finansman/ Sermaye Artırımı, Halka Arz ve/veya Birleşme / Evlilik ve Satın Alma Süreci Koordinasyonu vb. Kurumsal Finansman Hizmetleri
 • Kurumsal İletişim Desteği
 • Ortaklık Sonrası
 • Kapanış Sonrası İşlemlerin İzlenmesi
 • Yönetim Kurulu Yapısının Kurulması
 • Geçici Operasyon Yönetimi
 • Yatırımcı / Hissedar İlişkileri
 • Yeni Yönetimi ve Kilit Personel Atamalarının Sonuçlandırılması
 • Görev, Sorumluluk ve Hesap Verilebilirliklerinin Netleştirilmesi
 • Stratejiler, Yıllık Faaliyet Planı ve İş Planının Sonuçlandırılması
 • Kilit Bütçe Sorumluları için Hedef Tanımlama ve Görevlendirme Desteği
 • Performans Değerlendirme Sistemi Oluşturma Desteği
 • Finansal Raporlama ve İzleme Sistemlerinin Oluşturulması Desteği
 • İş Süreçleri, Operasyon Performans ve Verimliliğini Geliştirme Desteği
 • Stratejik ve Uluslararası İş Geliştirme
 • Borç veya Sermaye artırım Yoluyla Finansman Yaratılması
 • Kurumsal İletişim Desteği