"Tecrübeye değer vermeyenler, tecrübesizliğe yüksek bedel öderler."
EN TR
EN TR

Kimlere Hizmet Veriyoruz


Küresel iş ve finans dinamiklerinin nasıl şekillendiğini, finansal yatırımcıların, çokuluslu ve küçük-orta ölçekli şirketlerin nasıl hareket ettiklerini bilerek; yerli-yabancı girişimciler, profesyoneller ve yatırımcılarla uzun yıllardır çeşitli pozisyon ve kapasitelerde çalışmış kişiler olarak...
şu hizmetleri sunmaktayız:

Yabancı Doğrudan Yatırımcılara – Özel Sermaye Fonları ve Stratejik Yatırımcılar – yükselen pazarlara yatırım yapmış olan veya yapmayı planlayanlar için

Mevcut veya ilerde kuracakları ortaklıklarının ve yatırımlarının yönetim kurullarında, deneyimli yönetici, temsilci, iş ortağı veya danışman olarak onları temsil ederek ve ortaklık öncesi ve sonrası dönemde destek olarak yabancı doğrudan yatırımcılarla çalışmaktayız.

Yükselen Pazar Şirket Sahiplerine - Halihazırda yabancı yatırımcılarla ortaklığı olan ve yabancı ortaklığa ve/veya halka açılmaya; ya da sıfırdan şirket kurma ve/veya şirket ortaklıkları yoluyla yurtdışına açılmaya hazırlananlar.

Şirket sahiplerine, halka arz yoluyla veya girişim (özel) sermayesi/risk sermayesi yatırımcılarıyla veya stratejik yatırımcılarla ortaklık kurarak ya da şirketlerini satma yoluyla sermayelerini artırmak isteyenleri, bu işlere hazırlayarak yönetim kurulu düzeyinde destek olmaktayız.
Geri