"Tecrübeye değer vermeyenler, tecrübesizliğe yüksek bedel öderler."
EN TR
EN TR

Neden Bu Hizmetler


Globalturk Capital Londra ve Türkiye’de bulunan ofisleriyle Birleşik Krallık, Avrupa, ABD ve Türkiye başta olmak üzere bu pazarlar ve yükselen pazarlar arasındaki yatırımlara yardım eden ve yöneten bir Yatırım/Ortaklık Öncesi ve Sonrası Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri şirketidir.
Birleşik Krallık, Avrupa ve ABD’li stratejik / özel sermaye fonu yatırımcılarına ve yükselen pazarlar girişimcilerine, yatırımlarında ve büyümelerinde hizmet vermekteyiz. Ağırlıklı olarak İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye ve çevresinde faaliyetlerimizi aktif olarak yürütmekteyiz. Şirketler için, diğer işlerin yanı sıra, uzmanlığımız, gelişmekte olan pazarlardaki mevcut ve geleceğe yönelik yatırımlarını onların yatırım yaptıkları ülkedeki yatırım ortağı olarak koordine etmek, desteklemek ve / veya yönetmektir. Asıl amacımız, yatırımcılara yerel ortaklarına karşı profesyonel ve samimi bir yaklaşımla, yönetim kurulu seviyesinde aktif rol üstlenerek yatırım sonrası dönemde de yardımcı olmaktır. Taraflar arası yatırım öncesi dönemden başlayan ve yatırım sonrası ve tüm ortaklık süresince taraflar arası sorun yaratabilecek olan iletişim ve işle ilgili sorunları çözmek için çalışıyoruz.

Yükselen pazarlardaki girişimcilerin küresel ve uzun vadeli ortakları olarak şirketleri için genel strateji üzerinde çalışıyor, detaylı iş planları geliştiriyor, gerekli kaynakları belirliyor, ileriye dönük finansman ihtiyaçlarını belirliyor ve şirketlerini sermaye artırımı veya yatırımcılarla ortak olma konularına hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Sonraki süreçte de sermaye artırımı ve/veya şirket satın alma ve birleşme işlemleri, stratejik iş geliştirme çalışmaları, kurumsal yönetim ve raporlama yapılarının oluşturulması ve uluslararası genişleme projeleri sırasında onlara yardımcı oluyoruz. İşbirliği süresince onlara yardımcı olmak için sermaye artırımı / ortaklık dönemi boyunca da onlarla birlikte çalışmaya devam ediyoruz.

Danışmanlık faaliyetlerimiz, İngiltere, Avrupa, Türkiye ve yükselen pazarlardaki küçük ve orta ölçekli şirketler için satış ve satın alma işlemlerini de kapsamaktadır.

Globalturk Capital olarak biz, sınırötesi yerli-yabancı ortaklık işlemleri öncesinde ne tür konuların ve detayların önemli olduğunu, nerede pratik davranılabileceğini ama nerede mutlaka üzerinde vakit harcanması gerektiğini ve esas önemlisi, bunların ortaklık gerçekleşmesi sonrası dönemde ne gibi sonuçlar doğurabileceğini çok iyi biliyor ve anlıyoruz.

Şirketler arası ortaklıkların gerçekleşmesi sonrası dönemlerinde, yanınızda yer alan deneyimli ve etkin bir iş ortağı olarak yönetim kurullarında aktif rol alıp, yönetim kurulunun bu tür ortaklıklarda bizzat yapması gereken işlere, ortakların iş yapış anlayışları arasındaki farklılıklara, ilişki ve beklenti yönetimine odaklanmak suretiyle; ve aslında bizce yatırım öncesi dönemde yabancı ortak bulma, sermaye artırma ya da şirketi satma gibi karar süreçleriyle başlayan dönemden itibaren uzun vadeli iş ortağı olarak yanınızda yer alıp fark yaratıyoruz.
Geri