"Tecrübeye değer vermeyenler, tecrübesizliğe yüksek bedel öderler."
EN TR
EN TR

Ortaklık / Halka Arz Öncesi

Ortaklık Sonrası

Ortaklık / Halka Arz Öncesi

Mevcut Durumun Değerlendirmesi
 
Hissedar İsteklerinin Netleştirilmesi
 
Vizyon, Strateji, Hedefler ve İş Planının Netleştirilmesi
 
İş ve Şirket Yapılandırma Danışmanlığı
 
Geçici Profesyonel Yönetim
 
Finansal Geçmişin UFRS Sunumu, Denetim Hazırlıkları
 
İş Planı Hazırlama Desteği
 
Fon Gereksinimlerinin Belirlenmesi
 
Fon Seçeneklerinin ve Zamanlamalarının Değerlendirilmesi
 
Değerleme ve Ortaklık Yapı Değerlendirmesi
 
Finansman/ Sermaye Artırımı, Halka Arz ve/veya Birleşme / Evlilik ve Satın Alma Süreci Koordinasyonu vb. Kurumsal Finansman Hizmetleri
 
Kurumsal İletişim Desteği

Ortaklık Sonrası

Kapanış Sonrası İşlemlerin İzlenmesi
 
Yönetim Kurulu Yapısının Kurulması
 
Geçici Operasyon Yönetimi
 
Yatırımcı / Hissedar İlişkileri
 
Yeni Yönetimi ve Kilit Personel Atamalarının Sonuçlandırılması
 
Görev, Sorumluluk ve Hesap Verilebilirliklerinin Netleştirilmesi
 
Stratejiler, Yıllık Faaliyet Planı ve İş Planının Sonuçlandırılması
 
Kilit Bütçe Sorumluları için Hedef Tanımlama ve Görevlendirme Desteği
 
Performans Değerlendirme Sistemi Oluşturma Desteği
 
Finansal Raporlama ve İzleme Sistemlerinin Oluşturulması Desteği
 
İş Süreçleri, Operasyon Performans ve Verimliliğini Geliştirme Desteği
 
Stratejik ve Uluslararası İş Geliştirme
 
Borç veya Sermaye artırım Yoluyla Finansman Yaratılması
 
Kurumsal İletişim Desteği
Geri