"Tecrübeye değer vermeyenler, tecrübesizliğe yüksek bedel öderler."
EN TR
EN TR

Leon A. Coskun, Baş Danışman

Leon A. Coşkun’un Türkiye’de finansal muhasebe ve vergi mesleği konusunda 45 yılı aşkın deneyimi bulunmaktadır. Yeminli Mali Müşavir (YMM) girişimcilerinden olarak Türkiye’nin öncü finansal muhasebe firmalarından Denge’yi kurmuş ve firmayı yıllar içinde 250 kişilik profesyonel kadroya çıkararak 55 sektörde 600’ün üzerinde müşteriye hizmet verir hale getirmiştir. 1999 yılında çokuluslu bir finansal danışmanlık şirketi olan MAZARS’a iş ortağı olarak katılmış ve şirketi Türkiye’de o günden beri temsil etmektedir. Bugün MAZARS-Denge’nin Türkiye’deki Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetici Ortağıdır.
Leon Coşkun, bir girişimci olarak 1977 yılında Türkiye’nin öncü finansal muhasebe şirketlerinden Denge’yi kurmuştur. Yıllar içinde şirket içinde çok sayıda departman ve hizmet veren bölüm kurmak suretiyle, verilen denetim ve revizyon servislerinin kapsamını genişletmiştir. 1984 yılında Denge'nin revizyon bölümünü kurmuş, vergi revizyonu yapmak üzere format ve metod geliştirmiştir.

Leon Coşkun 1986 yılında, hizmetlerin kapsamını daha da genişleterek Dendata firmasının kuruluşuna olanak sağlamıştır (Dendata Yönetim Bilgi Sistemlerinin yapılabilmesi için geliştirilen muhasebe yazılımı yapan ilişkili bir firmadır). 1989 yılında, plastik, tekstil ve otomotiv gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren müşterileri için maliyet muhasebesi sistemleri geliştirdiği danışmanlık departmanını kurmuş ve başkanlık etmiştir. Denge`nin 90’lı yıllarda İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa ofislerini açarak birden fazla şehirde faaliyet gösteren ilk muhasebe şirketi olmuş ve bu konuda bir ilke imza atmıştır.

Bay Coşkun daha sonra PKF’de denetim ortağı pozsiyonunu kazanmış (PKF konusunda uluslararası alanda önde gelen ilk 10 şirket arasında yer almakta ve turizm sektöründe ise 1 numaradadır), 1999 yılında ise MAZARS’a iş ortağı olarak katılmıştır. Denge’deki 35 yılının sonunda şirket bugün 250 profesyonlei ile 55 sektörde faaliyet gösteren 600’ü aşkın müşteriye hizmet vermektedir.

Globalturk Capital’in Danışma Kurulunda yer almak dışında Bay Coşkun, Fransız Ticaret Odası, Türkiye Uzman Muhasebeciler Derneği, Bağımsız Denetimciler Derneği, Istanbul YMM Derneği, TURMOB Delegesi ve Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu gibi çok sayıda kurumda Başkan Yardımcısı ve/veya Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bay Coşkun, çok sayıda referans kitap, makale yayınlamış, çeşitli uluslararası seminer ve organizayonlara konuşmacı ve panelist olarak katılmış, kanada, ABD, Avustralya’da sempozyumlarda yer almış, ve Türk Muhasebecileri Derneğini uluslararası platformlarda temsil etmiştir.

Leon Coskun’un Marmara Üniversitesinden Ekonomi Alanında Lisans derecesi olup, Saint Michel’den orta okul ve Saint Benoit’dan lise diplomaları bulunmaktadır. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmektedir.
Geri